2012. július 31., kedd

Beszélgetés Istennel


Isten bár nem telefonon hív bennünket, de azt várja, hogy kapcsolatba legyünk Vele. Ilyenkor általában egy egy kijelölt időpontra gondolunk,  este vagy reggel, amikor éppen ráérünk bibliát olvasni, azonban nem csak ennyit akar az időnkből, hanem sokkal többet, hogy szüntelenül imádkozzunk Hozzá. Szüntelenül Vele legyen tele a gondolatunk és a szívünkMég ha sokszor úgy érezzük, annyira elfoglaltak vagyunk, hogy alig jut idő elcsendesedésre, tudnunk kell, hogy semmi sem olyan fontos, mint az Istennel való napi kapcsolat. Egész napunkat Ő vele tölthetjük mialatt végezzük teendőinket. Róla elmélkedhetünk, szavain, melyeket kijelent a Szentírás által. Meg kell tanulnunk minél gyakrabban belevonnunk Istent a mindennapjainkba azáltal, hogy kapcsolatba vagyunk vele folyamatosan. Tőlünk függ, hogy mennyire vagyunk közel Istenhez.

Azonban nem azt várja el, hogy mindig úgy beszélgessünk Vele, ahogy "illik",  fennkölt szavakat használva, hanem, hogy őszinték legyünk! Ki kell tudnunk mondani mindazt, amit igazán érzünk és gondolunk. Ha nem vagyunk őszinték Istennel, nem mondjuk el dühünket, haragunkat, kételyeinket és mindazt, amit gondolunk róla, addig meg marad a sértettségünk Vele szembe. Meg kell tudnunk nevezni sérelmeimet. Őszintének kell lennünk, ahogyan a Biblia szereplői is azok voltak: „Kiöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Amikor elcsügged a lelkem…” Zsoltárok (142,3-4.) Annyira közel lehetünk Istenhez amennyire csak akarunk és a vele való kapcsolat tudatosan alakítható. „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4,8)

Minél inkább Isten tölti ki a gondolatainkat, annál inkább lesz Vele csordultig a szívünk: „ amivel pedig csordultig van a szív, azt szólja a száj.”(Mt. 12, 34).  Gyakran tölti ki gondolatainkat az aggodalom, félelem, kétség és bizonytalanság, azonban ha félre tesszük mindezeket, több helyet tudunk adni a Róla való elmélkedésnek és az Iránta való hálának: "Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni." (Kolossé 4,2)

Ha elhatároztad, hogy többet fogsz beszélgetni Istennel, ne várj holnapig! Ő vár rád! 

Az Úr van itt, (az Úr van itt),
A te Istened, (a te Istened).
Ő vár rád, (Ő vár rád),
Ő vár rád! (Ő vár rád!)

Hogy elmondja mennyire szeret,
A legdrágábbat adta érted!

Az Ő Fiát, (Az Ő Fiát,)
aki most is él, (aki most is él,)
S uralkodik mindörökké.2012. július 27., péntek

A dicsőítés több mint zene!


Gyakran hallom keresztyén fiataloktól, hogy elavultak az énekeskönyvi énekeink, lassúak a dallamaik, nem elég pörgősek, nem követi a kort. Az idősebb korosztály pedig ennek az ellenkezőjét állítja, és ha gitárt vagy egyéb hangszert meghall istentisztelet alatt, felháborodásának olykor hangot is ad mások tudtára adva: hogy „micsoda helytelen dolog ez! Mit gondolnak ezek a fiatalok? Itt istentisztelet van, nem buli!” Vannak, akik még azon is vitatkoznak olykor, hogy a kedvenc zenei stílusuk hangzott e el? 

Valójában, zenei stílusunk neveltetésünkből, személyiségünkből fakad, és inkább rólunk árul el valamit mintsem Istenről. Lehet, hogy a régi dalokat a fiatalok unottan éneklik és az idősebbek a ritmusosabban felháborodnak, azonban érdemes megjegyezni, hogy helytelen hozzáállás ha számunkra a keresztyén zenén van a hangsúly, mivel nincs olyan, hogy keresztyén zene, csak keresztyén DALSZÖVEG van, annak ellenére, hogy belénk ívódott ez a szó, hogy keresztyén és dicsőítő zene.  Maga ez a szó, hogy dicsőítő zene, olyan mintha megkülönböztetné a régi és az új énekeket.


A dicsőítés  nem értünk van, hanem Istenért. Neki akarunk örömet szerezni, nem önmagunknak. Isten imádata pedig független attól, hogy milyen stílusú egy dal, mivel Isten mindenfajta zenét kedvel, legyen az lassú, gyors, hangos, halk régi vagy új. A  zene és az éneklés isteni adomány az ember számára, amit azért kaptunk, hogy Őt dicsérjük. Ha lélekben és igazságban Istennek ajánljuk, akkor az már az Ő imádása. 


2012. július 25., szerda

Milyen az élet?


Kedves olvasóm! Mielőtt elkezdenéd olvasni ezt a bejegyzést, az lenne a kérésem, hogy írd be gondolatban számodra kihagyott vonalra, hogy milyennek látod az életet:____________.

Köszönöm a válaszod! Azonnal tudtál rá válaszolna vagy sokáig kellett rajta gondolkodnod? Feltetted már korábban magadnak ezt a kérdést vagy most találkoztál először vele?

Ha össze kéne egyeztetnünk az összes beírt választ, hamar rájönnénk, hogy sokan, sokféleképpen látjuk az életet. Mindannyian más szemüvegen keresztül szemléljük. Általában pedig az jellemző ránk, hogy azt gondoljuk, általunk képzelt "helyes életfelfogásunk" feljogosít arra,  hogy ítélkezzünk mások élete felett. 

Úgy igyekeztem kideríteni, hogy milyen gondolatok vannak az életről, hogy dalokat kezdtem el hallgatni, amik kifejezetten arról szólnak, hogy „milyen az élet.” Milyennek látják az előadók az életet. A retró zenétől egészen a mai legmodernebb dalokig válogatás nélkül sorba meghallgattam rengeteg számot. Voltak közöttük ismertek és kevésbé ismertek is. A zenén keresztül sok emberhez eljut, hogy egy egy embernek milyen az életről alkotott képe. Van, hogy közismert dalokat dúdolunk, kívülről énekeljük a szövegeket közben pedig el sem gondolkodunk azon, hogy milyen hatással van az életünkre.

Némely szöveg úgy fogalmaz, hogy az élet buli, ahol csak a szórakozás a fontos. Üzenetük: ne foglalkozz semmivel, élj a mának, éld ki magad. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy az élet nem más mind verseny, küzdelem, kudarc és fájdalom melyben arra törekedj, hogy legyőzz másokat, különben téged győznek le. Volt aki Shakespeare-hez hasonlóan úgy fogalmazott: „Színház az egész világ ... és mindenkit sok szerep vár Életében..” Így bátran játszmázz, tekints mindenkit játékszernek, mert veled is ezt teszik. 

Sokszor olyan természetes az életről alkotott képünk hogy azt feltételezzük, az a jó ahogyan mi látjuk, vagy éppen nem tartjuk elég jónak és mások életét irigyeljük. Árulkodó jelei is vannak életfelfogásunkról: meglátszik  öltözködési stílusunkon,  beszédünkön, viselkedésünkön, kapcsolatainkon, hogy mik az elvárásaink, céljaink, hogy mit tartunk fontosnak.

Mindannyian így vagyunk ezzel. Valamilyennek, valahogyan látjuk az életet. Sokan, sokféleképpen. Vajon azok az emberek, akikről a Szentírásban olvashatunk, hogyan látták az életet? Ha ebből a szemszögből vizsgáljuk a történteket, hamar rádöbbenünk, hogy próbákkal és kísértésekkel telve, ahol Isten minden döntésüket, tettüket figyelte. Volt, akik ezekben a próbákban elbuktak (Pl: Ádám és Éva) voltak azonban akik sikeresen álltak helyt a próba ideje alatt (Pl: József, Jób, Eszter). A mi életünkkel sincs másként, a mi életünk is hasonlóképpen próbatételekkel van tele. Minden tettünket szemmel tartja az Úr és azt szeretné ha minden próbát kiállnánk.  A próbáknak jellemformájú erejük van. Ha úgy érezzük olykor, hogy a ránk mért próbatétel elviselhetetlen, nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten csak annyi terhet rak ránk, amennyit el tudunk hordozni. Az élet PRÓBATÉTEL. Az utolsó ítéletkor pedig számot kell majd adnunk életünkről és tettünkről Istennek mert még a hajunk szála is számon van tartva (Mt 10,30) 


Miért érdemes ezen egyáltalán elgondolkodnunk, tisztáznunk magunkban? Mert  amiképpen látjuk az életet, olyan a hozzáállásunk is az élethez. Életünk minden perce ajándék, melyet Istentől kapunk, ezért ehhez mérten kell tudnunk bánni és sáfárkodni vele. 

2012. július 22., vasárnap

Öt lépés, hogy CÉLT tévesszHa arra törekszel, hogy letérj arról az útról melyet Isten szánt neked, akkor jó helyen jársz, mert a következő öt lépésben megtudhatod, mit kell tenned ahhoz, hogy célt tévessz:

1. Élj a múltban, hogy minden gondolatod megbánt tettek felidézéséről szóljon. Folyton büntesd magad lelkileg, és ha valami öröm ér se vegyél róla tudomást. Bár a múlt formál bennünket, ne feledd, neked az a célod, hogy a múlt börtönöddé váljon. Istennel új lappal és új esélyekkel indulhatnál miután letetted elé bűneidet, de te nem erre törekszel. Ha csak kicsit bántad meg bűneidet (vagyis úgy félig meddig) akkor gratulálok, már is cél  tévesztettél, mivel adandó alkalommal elő fognak törni az önvádak. Isten igéje így fogalmaz: "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő; megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." (1 János 1,9). De te ezt nem akarod.

2. Haragod és dühöd vezéreljen. Sérelmeiden ne tedd túl magad és ne bocsáss meg senkinek, inkább újból és újból játszd le magadban az eseményeket. Nyomd el ezt az érzést magadban vagy zúdítsd rá valakire. Ne foglalkozz azzal, hogy aki megbántott már rég nem emlékszik arra, hogy mi történt. Te csak emészd magad még egy kicsit ezeknek az élményeknek a felidézésével. Ha megbántanak, vetítsd ki minden emberre, hogy ugyan olyan rosszindulatú mindenki és folyton ártani akarnak neked. Isten azt akarja, hogy levond a múlt eseményeiből a tanulságot és lépj tovább, de célod, hogy célt tévessz, így ezzel se törődj, te csak ragaszkodj a fájdalomhoz.  A következő mondatot pedig mindig hagyd figyelmen kívül mikor olvasod az igét: „A nap ne menjen le a ti haragotokkal!” (Ef 4,26). 

3. Kerülj minden új helyzetet, mert az konfliktushoz vezethet. Félj olyan dolgoktól, amik még meg sem történtek veled. Kényszerítsd magadra a félelem érzetét, mert akkor börtönöddé válik, és ha teljesen bezárkózol, meg tudod akadályozni, hogy Isten szándékai érvényesüljenek az életedben. Ha nap mint nap olvasod az igét és csak felületesen teszed, átugorva az ilyen részeket: A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. (1János 4,18) – akkor jól csinálod, mert ezzel is tettél egy újabb lépést, hogy letérj a helyes útról.

4. Legyen célod inkább a pénz, és a vagyon gyűjtése. Mindig legyél elégedetlen, vágyjál többre és többre, soha ne legyen elég belőle, mert ez által úgy érezheted fontosabb ember leszel, szeretni fognak és jobban megbecsülnek. Ami pedig a legfontosabb, illúzióban élhetsz, hogy biztonságérzeted lesz tőle. Kapaszkodj abba, hogy a pénz, pénz és a pénz ad neked nyugalmat, azzal ne törődj, hogy Isten mit mond, mert célunk, hogy célt tévesszünk és ha ezeket megfogadod, minden esélyed meg van rá.

5. Fontos, hogy mindenkinek megfelelj: az olykor elégedetlen szüleidnek, a házastársadnak, a tanáraidnak, a barátaidnak és még azoknak is akiket még nem is ismersz. Hagyd, hogy Ők irányítsák az életedet. Félj attól, hogy mit gondolnak rólad. Mindig olyan fényben tüntesd fel magad, hogy mindenkinek megnyerd a tetszését. Csordában lenni és tömeg embernek lenni jó. Ha ezt megfogadod, biztosan le maradsz Isten tervéről. Ne akard folyton egyedül Isten tetszését elnyerni. Inkább az emberek tetszésére törekedj.

Ne feledd, csak akkor tévesztesz célt, ha ezeket a tanácsokat megtartod. Mind azt amit leírtam és figyelembe veszed, jó úton haladsz afelé, hogy Isten terve ne valósuljon meg az életedben. Végül is ezt akarod, vagy nem?2012. július 21., szombat

Különleges vagy!Még a legelején szeretném neked elmondani kedves olvasóm, hogy különleges vagy! Isten tökéletes tervében vagy benne, akit konkrét céllal és okkal teremtett.  Nem véletlen csupán, hogy megszülettél. Tökéletes terv része vagy: „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek.” (Jer. 1,5) - mondja az ige. Ha úgy gondolod, hogy születésed, léted  hiba lenne, tudd, hogy Isten tökéletességéből adódik, hogy soha nem követ el hibát. Terve, melyet már előre elkészített neked, abban sincs hiba. 

Céljaidat keresve lehet, hogy gyakran érzed úgy, hogy a sötétben tapogatózol. Tudnod kell, hogy egyedül Krisztussal járva haladhatsz a világosság fel. Ahhoz, hogy megértsd, mi az Isten szándéka életedre vonatkozóan, először is el kell jutnod odáig, hogy felismerd,  minden Isten által és reá nézve teremtetett.Ő hozott létre, önmaga számára, hogy Őt dicsérd és magasztald.

video

Mielőtt terveket és célokat kezdenél magad elé tűzni, ne feledd el megkérdezni Istent. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mi a célod velem? Mik a terveid velem? Hol akarsz látni? Őszintén és bátran kérdezd meg Istent imádságban. Tárd fel előtte szívedet! Tedd le elé minden tervedet, célodat. Meg fogja mutatni a helyes utat, mert szeret téged! Nem egyszerűen van benne szeretet hanem Ő maga a SZERETET! Kérd Istent, hogy ne tévessz célt, hogy tudj azon az úton haladni melyet Ő szánt neked. Ha kihagyjuk terveinkből Istent, célt tévesztünk, zsákutcába jutunk, bezárulnak ajtók, csalódások és kudarcok érnek. Ne a magad eszére támaszkodj, hanem bízz az Úrban teljes szívedből, és nekifeszülve fuss a cél felé.
Kövess Facebook-on!

 
E. Molly gondolatok Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template